Overvliegen

Eens per jaar kunnen kinderen overvliegen naar een volgende speltak als hij/zij hiervoor de leeftijd heeft bereikt.
De peildatum voor de leeftijd voor het overvliegen, is vastgesteld op 1 september. Dit betekend dat als uw zoon/dochter, voor- of op 1 september de benodigde leeftijd heeft bereikt, zal overvliegen in september.

Mocht uw zoon/dochter nog niet toe zijn aan het overvliegen, dan zal dit altijd tijdig met u besproken worden om te kijken of hij/zij nog een jaar extra kan meedoen in de huidige speltak. De leiding neemt hierover zelf met u contact op.