Collecteren voor Jantje Beton

Erg fijn dat je wil helpen met het collecteren voor de stichting Jantje Beton.

Jantje Beton is een landelijke organisatie die wil dat kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Hiervoor zetten ze projecten op die geld kosten.
Dankzij de inzet van vrijwilligers die collecteren wordt dit geld bijeengebracht.

Stichting Jantje Beton heeft ons gesteund met een zo’n bijdrage voor de bouw van onze huidige blokhut.
Door deze steun voelen we ons moreel verplicht om ook nu te collecteren voor Jantje Beton, zodat ook andere initiatieven en jeugdverenigingen geholpen kunnen worden.

De helft van de opbrengst is voor Jantje Beton, de andere helft is voor onze groep.
Mede dankzij deze opbrengst kunnen we de contributie laag houden.
Een geweldige win – win situatie!

Voor meer informatie, zie website www.jantjebeton.nl

Het collecteren gebeurt in een door ons (in overleg met jou) toegewezen straat in De Maten.
Hiervoor kun je een collectebus ophalen bij de Scoutburcht aan de Polderweg 4 (onze blokhut).
Je hebt een week de tijd om te collecteren.
Na deze week breng je de collectebus weer terug naar de blokhut.

Vul het formulier https://forms.gle/zLudwkw623UwKCNx7 in om in om je aan te melden voor deze klus.